O PODJETJU

PREDSTAVITEV DRUŽBE INPOS d.o.o.

inposceljeizzraka2

SKUPINO INPOS sestavljajo 4 družbe :

  • Inpos d.o.o., Celje

  • Inpos Invest d.o.o., Celje

  • Inpos d.o.o, Beograd

  • Lesoprodukt d.o.o., Celje

    Skupaj na letni ravni ustvarimo cca 50 mio EUR realizacije in v zadnjem letu cca 2 mio EUR bruto dobička.

V navedenih družbah je skupaj zaposlenih cca. 220 ljudi, od tega v veleprodaji cca. 70 ljudi, v logistiki cca. 40, v maloprodaji cca. 100 sodelavcev, ostali  pa so zaposleni v skupnih službah. Komercialni kader je visoko kakovostno usposobljen za nabavo in prodajo proizvodov svetovno priznanih proizvajalcev. Naša kadrovska struktura je zelo raznolika, saj so med nami od doktorjev znanosti do ljudi z bogatimi komercialnimi ter trgovskimi izkušnjami. Med cca. 10.000 poslovnimi partnerji, predstavljajo tuji partnerji približno polovico.

V 25 letni zgodovini družbe smo iz nekaj kvadratov pisarniških prostorov, ter enim zaposlenim ustvarili visoko konkurenčno družbo z velikim številom stokovnjakov, ter postali zelo prepoznavni tako v SLO kot v tujini.

Naši izdelki so v veliki meri vpeti v posredno izvozno dejavnost.

V zadnjih letih smo zgradili 4 Tehnično-prodajne centre in 4 Centre za razrez in oblikovanje lesa z ustreznimi skladiščnimi prostori.Premoženje sestavlja cca. 20 mio EUR kapitala, sredstev pa je za slabih 50 mio EUR. Družba izkazuje svoje premoženje na 150.000 m2 površine zemljišč, na katerih imamo cca. 23.000 m2 poslovno-skladiščnih in cca. 28.000 m2 maloprodajnih površin, ter cca 10 mio EUR zalog, v strukturi to predstavlja več kot 70.000 različnih izdelkov. Naš prodajni program zajema izdelke metalurgije, gradbenega materiala, orodja, vijakov, okovja, vodovoda, ogrevanje, elektro materiala, kemije, barv, lesnih izdelkov, blaga za zaščito pri delu, embalaže, zelenega programa in široke potrošnje.

Maj 2015

Ivan Pfajfar

Predstavitev družbe v.pfd

INPOS, d.o.o., Celje | TEL: 03/ 428 61 00 | E: info(at)inpos.si | ODPRTO: PO–SO: 7.00–20.00, NED. - PRAZNIKI: 7.00–13.00